Häst

Hestur

Horse

Hundar

Hundur

Dog

Katt

Köttur

Cat

Tillbaka

 

Back

Fåglar

Fuglar

Bird

Vild

Viltur

Wild

Boskap

 

Cattle

Får

Kind

Sheep