Svenska

 

 

Skritt

 

221_22001.jpg

Det går lika lång tid mellan att varje hov träffar marken.

Den har alltid två hovar i marken en jämn rytm.

 

 

Trav

  image.php.gif

 

Är en tvåtaktig gångart med sväv. Hästen rör det diagonala paret samtidigt.

Tex, Höger bakben och vänster framben lyfts samtidigt i en tvåtaktig rörelse.

 

 

Galopp

 5239424b0cd024d87.gif

222_22141.jpg

Är en tretaktig gångart med sväv. Beroende på vilken framben som

griper längst fram i galoppen så skiljer man på höger och vänster galopp.

 

 

Tölt

 

222_22641.jpg

Tölt är en fyrtaktig gångart med benförflyttning som i skritt,

men medan hästen i skritt har tre ben i marken och ett i luften,

har den i tölten ett ben i marken och tre lyfta. Ryggverksamheten

är minimal, vilket gör att man sitter still i sadeln.

 

 

 Pass

 

Pass är en tvåtaktig gångart med samtidiga benförflyttningar,

men man vill ha ett högt tempo med ett svävmoment

 

 linja2.gif

Tillbaka