Gris / Svín

 

Galt / Göltur

Sugga / Gylta

Kulting / Grís

 

En gris kan väga mellan 200-250 kg.

 

På Island så finns det bara några gris farmar. Här säljs fårkött mera än gris.

 

 

 

 

 

Tillbaka