Räv / Refir

 

 

En räv väger mellan 2.5-4.5 kg

 

Räven är Islands första invånare, den kom nog till Island för

mera än 10.000 år sedan. Idag tro dom att det finns ca 3-4000 rävar i landet.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka