Alfabetet

Aa Áa Bb Cc Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí

Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Qq Rr Ss Tt  Uu Úú

Vv Yy Ýý Zz Þþ Ææ Öö

 

Default font : Á Þ É Í Ó Ú Ý Ð Æ á þ é í ó ú ý ð æ

 

Ariel : Á Þ É Í Ó Ú Ý Ð Æ á þ é í ó ú ý ð æ

 

Courier: Á Þ É Í Ó Ú Ý Ð Æ á þ é í ó ú ý ð æ

 

 Dessa bokstäver kan du ta för att använda själv.

Kopiera och klistra in.

 

 

Apostrof på vokaler markerar skillnad i kvalitet,

inte i kvantitet (d.v.s. längd) eller betoning:

 

a uttalas /a/

á uttalas /ao/

o uttalas /å/

ó uttalas /åo/

e uttalas /e/

é uttalas /je/

i uttalas  (d.v.s som en blandning av svenskt /e/ och /i/)

í uttalas /i/

y uttalas  (d.v.s som en blandning av svenskt /e/ och /i/)

ý uttalas /i/

 

Här nedan finns en mera utförlig förklarning

á uttalas som ao.

au uttalas som öi.

b är en tonlös konsonant, uttalas som svenskans p men utan aspiration.

d är en tonlös konsonant, uttalas som svenskans t, men utan aspiration.

ð är ett tonande th-ljud som uttalas ungefär som th i engelskans the.

e uttalas som ett mellanting mellan e och ä.

é uttalas som je/.

f uttalas initialt som svenskans f, men mellan vokaler som v och i kombinationerna

fl, fn närmast som bl, bn. Framför konsonant kan fl också uttalas vl eller lv, och fn som mt

g uttalas antingen som svenskans hårda g (även framför främre vokal), men när det står mellan

vokal och följande i eller j uttalas det som j. Framför s och t uttalas g närmast som en harkling,

jfr tyskans ach-laut.

k uttalas ungefär som svenskt hårt k, även framför främre vokal. Framför s och t uttalas

k närmast som en harkling, jfr g i samma ställning, och tyskans ach-laut.

l uttalas ofta tonlöst i isländska, ett ljud som svenskan saknar.

ll uttalas oftast som tl.

ng framför vokal uttalas som ng+g (jfr svenskans nggarn

nn uttalas ofta som tn.

o uttalas som å.

ó uttalas som åo.

p uttalas ungefär som svenskt p utom framför s, t och k, där det uttalas som f.

rl uttalas vanligen ungefär som rtl.

rn uttalas vanligen ungefär som rtn.

ú uttalas ungefär som o i skola

y uttalas ungefär som svenskt e.

uttalas ungefär som svenskt i.

þ är ett tonlöst th-ljud som uttalas ungefär som th i engelskans thin

æ uttalas ungefär som ai.

 

Behöver du hjälp med dom Isländska bokstäverna?


Det kan vara svårt för oss Svenskar att få till de Isländska bokstäverna som används i stavningarna. Dessa är inte precis lik dom Isländska men det närmsta man kan komma om man inte ha ett program med dom i datorn. I så fall se dom ut så här.

Áá, Ðð, Éé, Íí, Óó, Úú, Ýý, Þþ och Ææ.

Men du kan kopiera och klistra in dessa bokstäver.

 

Alt	131â
Alt	182Â
Alt	145æ
Alt	146 Æ
Alt	208ð
Alt 209Ð
Alt	136	      ê	
Alt	210Ê
Alt	140î
Atl	215Î
Alt	147ô
Alt 226  Ô
Alt	150û
Alt	234Û
Alt	232Þ

 

Alt	231þ

 

Är du fortfarande intresserad av språket och vill lära sig mera grammatik gå till Isländska på nätet.

Det näst översta stycket. Det med uttal har Susanne Rudholm Copyright på.

Andra uttals stycket är Okänd Copyright.   Övrigt: © Copyright Webmaster